Oddíl šermu Sokol Brno I se věnuje sportovním šermu fleretem, šavlí a kordem. Členskou základnu tvoří přes 80 stálých členek a členů všech věkových kategorií. Přesto, že v oddíle jsou zastoupeny všechny tři zbraně (tedy kord, šavle i fleret), hlavní důraz je stále kladen na fleret a to především v žákovských a juniorských kategoriích. Členové oddílu se pravidelně účastní seriálu závodů Českého poháru, Mistrovství České republiky, mezinárodních turnajů kategorie A i B. Naši nejlepší závodníci bodují na závodech Světového poháru, Mistrovství Evropy a světa. Pravidelné tréninky oddílu se konají ve vlastní tělocvičně v areálu Sokola Brno I na Kounicově ulici v Brně.

  Alexander Choupenitch

  - zbraň: fleret

  - datum narození: 02.02.1994

  - šermuje: od 2002

  Největší úspěchy:

  - 26. místo OH 2016 (Rio de Janeiro)

  - 7. místo MS 2014 (Kazaň), 2. místo MSJ 2014 (Plovdiv), 3. místo MSJ 2013 (Poreč)

  - 3. místo ME 2018 (Novi Sad), 5. místo ME 2018 (Štrasburk), 7. místo ME 2017 (Tbilisi), 1. místo ME U23 2017 (Minsk), 1. místo MEJ 2014 (Jeruzalém)

  - 2. místo GP Šanghaj 2015, 3. místo GP Benátky 2014, 2. místo SP La Coruňa 2014

  - mnohonásobný mistr ČR v seniorských i mládežnických kategorií

  facebook

  Václav Kundera

  - zbraň: fleret

  - datum narození: 29.06.1983

  - šermuje: od 1992

  Největší úspěchy:

  - 47. místo MS 2013 (Budapešť), 64. místo MS 2015 (Moskva), 64. místo MS 2010 (Paříž) 3x TOP 64 MSJ

  - 28. místo ME 2016 (Toruň), 30. místo ME 2012 (Legnano), 12. místo MEJ 2002 (Conegliano)

  - 43. místo GP Benátky (2013), 60. místo GP Turín (2015), 61. místo GP Turín (2016), 39. místo SP Espinho (2010), 49. místo SP Kodaň (2007), 63. místo SP Soul 2014, 37. místo SPJ Leszno (2002), 

  - 4x seniorský mistr ČR v jednotlivcích a 4x seniorský mistr ČR ve družstvech

  Petr Wachsberger

  - zbraň: šavle

  - datum narození: 02.02.1992

  - šermuje: od 2001

  Největší úspěchy:

  - 95. místo MS 2017 (Lipsko), 66. místo MSJ 2009 (Belfast)

  - 52. místo ME 2014 (Štrasburk), 53. místo ME 2013 (Zagreb), 59. místo ME 2016 Toruň)

  - 1x mistr ČR senioři (2015), 1x mistr ČR senioři družstva (2013), mnohonásobný medailista z mistrovství ČR jednotlivců i družstev v seniorské i v mládežnických kategoriích

  Jan Srna

  - zbraň: fleret

  - datum narození: 21.05.1990

  - šermuje: od 2000

  Největší úspěchy:

  - 54. místo MEJ 2006 (Poznaň), 64. místo MEJ 2008 (Amsterdam), 29. místo MEK 2007 (Novi Sad)

  - 5. místo ME U23 družstva 2012 (Bratislava)

  - 4x mistr ČR senioři družstva (2011, 2012, 2015, 2016), mistr ČR ve všech mládežnických kategorií a mnohonásobný medailista z mistrovství ČR jednotlivců i družstev v seniorské i v mládežnických kategoriích

  Michaela Macko

  - zbraň: fleret

  - datum narození: 23.12.2000

  - šermuje: od 2008

  Největší úspěchy:

  - 52. místo MSK 2016 (Bourges), 21. místo MEJ 2018 (Soči), 8. místo MEK družstva 2017 (Plovdiv)

  - 9. místo ECC Satu Mare (2016), 11. místo ECC Manchester (2016), 16. místo ECC Satu Mare (2017)

  - 2x mistryně ČR kadetky (2016, 2017)  a několikanásobná medailistka z mistrovství ČR jednotlivkyň i družstev v mládežnických a žákovských kategoriích

  Tomáš Potůček

  - zbraň: šavle

  - rok narození: 2000

  - šermuje: od 2010

  Největší úspěchy:

   - 1x mistr ČR junioři (2017), 2x mistryně ČR kadeti (2016, 2017) 

  Sportovní šerm je úpolový olympijský sport, ve kterém se šermuje třemi zbraněmi - fleretem, kordem a šavlí v individuálních a týmových soutěžích. Šerm probíhá na ohraničené ploše - planši o rozměrech 1,5 - 2 x 14 metrů. Registrace zásahů probíhá na elektrickém přístroji.

  Fleret

  Fleret je bodná zbraň o maximální délce 110 cm a váze 500 g. Zásahy je možné dát pouze hrotem. Platná zásahová plocha je trup a límec masky překrývající trup.

  Kord

  Kord je bodná zbraň o maximální délce 110 cm a váze 770 g. Zásahy je možné dát pouze hrotem. Platná zásahová plocha je celé tělo. 

  Šavle

  Šavle je převážně sečná zbraň o maximální délce 105 cm a váze 500 g. Zásahy je možné dát celou čepelí i hrotem. Platná zásahová plocha je celé tělo od pasu nahoru včetně rukou a hlavy. 

  Systém soutěží

  Individuální soutěže se šermují vícekolovým způsobem. V prvním kole jsou závodníci dle jejich pořadí v žebříčku rozřazení do skupin po 5-7 závodnících, kde šermuje každý s každým do 5 zásahů s časovým limitem 3 minuty čistého času. Jestliže šermíř docílí pěti zásahů rychleji, je zápas ukončen. Po skupinové fázi postoupí do další části soutěže 70-80% nejúspěšnějších závodníků, kteří jsou dle svých výsledků ve skupinové fázi nasazeni do eliminačního pavouka. Eliminace se šermují do 15 zásahů na 3x3 minuty čistého času. Skončí-li regulérní čas a zápas je nerozhodný, rozhoduje následující zásah v nastavené minutě.

  V soutěži týmů proti sobě šermují týmy o 3 členech (+1 náhradník). Dle předem určeného pořadí proti sobě postupně šermuje každý člen družstva proti každému členovi protějšího družstva (celkově tedy 9 soubojů) do finálního počtu 45 zásahů. Každý souboj se šermuje, dokud jedno z mužstev nedosáhne ve skóre násobku 5 zásahů (5,10,15, atd.) nebo do vypršení časového limitu 3 minut čistého času. Soutěže družstev dělá atraktivní fakt, že je možné v jednom souboji stáhnout manko z předchozích soubojů.

  Jaroslava Pikhartová (r.1958, trenérka 1. třídy)

  - zbraň: fleret, kord

  - trénuje: od r. 1991 trenérka z povolání; aktuálně je vedoucí trenérkou VSD a SZM

  Největší sportovní úspěchy:

  - dlouhodobá členka reprezentace a mnohonásobná mistryně ČSR v seniorských i mládežnických kategorií

  Největší trenérské úspěchy:

  - vychovala řadu českých mládežnických reprezentantů na přelomu tisíciletí. Největších úspěchů dosáhla s Janou Hochmuthovou (několikanásobná mládežnická mistryně ČR) a s Tomášem Trnavským (kadetský mistr ČR) 

  Pavel Vaníček (r. 1976, trenér 1. třídy)

  - zbraň: fleret

  - trénuje: od 1998

  Největší sportovní úspěchy:

  - dlouhodobý člen širší reprezentace, seniorský mistr ČR ve družstvech a několikanásobný medailista v seniorských i mládežnických kategorií

  Největší trenérské úspěchy:

  - vychoval řadu českých mládežnických reprezentantů a reprezentantek. Největších úspěchů dosáhl s generaci závodníků narozených v letech 1989 - 1995 (př. Srna, Juras, Wachsberger, Kvarda...), které dovedl pravidelně k mnoha mistrovským titulům v jednotlivcích i družstvech ve všech mládežnických kategoriích. Několik let trénoval a následně spolutrénoval v mládí nynějšího olympionika Alexandera Choupenitche.

  Michal Roček (r.1977, trenér 1. třídy)

  - zbraň: šavle, fleret

  - trénuje: od 2008

  Největší sportovní úspěchy:

  - seniorský mistr ČR 2013 v šavli družstev, medailista z dalších šavlových týmových seniorských mistrovstvích. 

  Největší trenérské úspěchy:

  - Největších úspěchů dosáhl s generaci brněnských šavlistů z posledních let. Za zmínku stojí především mistři republiky Petr Wachsberger a Tomáš Potůček. Ve fleretu spolutrénuje Míšu Macko.

  Josef Pištora

  - zbraň: kord

  - trénuje: od 2016

  Největší trenérské úspěchy:

  - pomáhá rozvoji kordu v Brně a vede první závodníky na domácí turnaje

   

  Další trenéři v oddíle: p. Otto Taraba (trenér 1. třídy), Jana Janíková

   

  Počátky historie šermu jako takového je možné spojit s výskytem člověka, kdy se lidé poměřovali v soubojích různými zbraněmi. 

  Modernější podobu dostává šerm v 16. a 17. století n.l., kdy se v soubojích využívá rapírů, kordů a následně i fleretů, který vznikl jako cvičná zbraň ke kordu. Vzhled sportovního šermu takového, jak ho známe dnes, pochází z přelomu 19. a 20. století.

  Sportovní šerm je  jeden ze 4 sportů, ve kterém se soutěžilo na všech novodobých letních olympijských hrách. Největšího úspěchu dosáhl český šerm v roce 1908 v Londýně, kdy Vilém Goppold von Lobsdorf získal bronzovou medaili v šermu šavlí jednotlivců. Stejnou medaili získalo na tehdejších hrách i družstvo šavlistů. Z brněnských závodníků se olympijských her zúčastnil Jindřich Chmela v šavli a Alexander Choupenitch ve fleretu.

  DĚTI DO 18 LET ODDÍLOVÉ A SOKOLSKÉ PŘÍSPĚVKY

  Oddílové příspěvky do oddílu se platí na každé pololetí na účet 1342310329/0800 Variabilní symbol: 50

  Při placení je bezpodmínečně nutné uvést variabilní symbol. Do poznámky pro příjemce uveďte příjmení dítěte - člena oddílu.

  ROČNÍ výše příspěvků pro všechny zbraně:

  - trénink 3x týdně - oddílové příspěvky 4.800,- Kč + sokolské příspěvky 700,- Kč = 5.500,- Kč

  - trénink 2x týdně - oddílové příspěvky 4.300,- Kč + sokolské příspěvky 700,- Kč = 5.000,- Kč

  Oddílové příspěvky zahrnují tréninkové jednotky, práci trenéra a skříňku (u členů chodících vícekrát týdně). Sokolské příspěvky obsahují poplatek za členství v sokolské jednotě (200,- Kč) a příspěvek do fondu oprav (500,- Kč). Sokolské příspěvky přeúčtuje náš oddíl automaticky na jednotu TJ Sokol Brno I.

  Příspěvky je možno rozdělit do dvou pololetních plateb.

  DOSPĚLÍ ODDÍLOVÉ A SOKOLSKÉ PŘÍSPĚVKY

  Oddílové příspěvky do oddílu se platí na každé pololetí na účet 1342310329/0800 Variabilní symbol: 50

  Při placení je bezpodmínečně nutné uvést variabilní symbol. Do poznámky pro příjemce uveďte Vaše příjmení - člena oddílu.

  ROČNÍ výše příspěvků pro všechny zbraně:

  - trénink 3x týdně - oddílové příspěvky 4.800,- Kč + sokolské příspěvky 1.500,- Kč = 6.300,- Kč

  - trénink 2x týdně - oddílové příspěvky 4.300,- Kč + sokolské příspěvky 1.500,- Kč = 5.800,- Kč

  - trénink 1x týdně - oddílové příspěvky 2.900,- Kč + sokolské příspěvky 1.500,- Kč = 4.400,- Kč

  Oddílové příspěvky zahrnují tréninkové jednotky, práci trenéra a skříňku (u členů chodících vícekrát týdně). Sokolské příspěvky obsahují poplatek za členství v sokolské jednotě (500,- Kč) a příspěvek do fondu oprav (1.000,- Kč). Sokolské příspěvky přeúčtuje náš oddíl automaticky na jednotu TJ Sokol Brno I.

  Příspěvky je nutné hradit v celku v jedné platbě.

  Aktuálně netrénující členové, kteří si ale přejí zůstat členy oddílu, uhradí ročně částku 2.000,- Kč (oddílové příspěvky 500,- Kč + sokolské příspěvky 1.500,- Kč).

  Příspěvky musí být uhrazeny do konce prvního měsíce v daném pololetí!

  Adresa

  Oddíl šermu Sokol Brno I

  Kounicova 20 / 22

  602 00 Brno

  Jaroslava Pikhartová

  mobil: 605 728 195

  e-mail: jpikhartova@seznam.cz

  Mgr. Pavel Vaníček

  mobil: 608 861 804

  e-mail: vanpav@post.cz

  Mgr. Michal Roček

  mobil: 608 107 600

  e-mail: michal.rocek@centrum.cz

  © 2017 ŠERM BRNO - oficiální stránky. Všechna práva vyhrazena.