Historie

  Počátky historie šermu jako takového je možné spojit s výskytem člověka, kdy se lidé poměřovali v soubojích různými zbraněmi. 

  Modernější podobu dostává šerm v 16. a 17. století n.l., kdy se v soubojích využívá rapírů, kordů a následně i fleretů, který vznikl jako cvičná zbraň ke kordu. Vzhled sportovního šermu takového, jak ho známe dnes, pochází z přelomu 19. a 20. století.

  Sportovní šerm je  jeden ze 4 sportů, ve kterém se soutěžilo na všech novodobých letních olympijských hrách. Největšího úspěchu dosáhl český šerm v roce 1908 v Londýně, kdy Vilém Goppold von Lobsdorf získal bronzovou medaili v šermu šavlí jednotlivců. Stejnou medaili získalo na tehdejších hrách i družstvo šavlistů. Z brněnských závodníků se olympijských her zúčastnil Jindřich Chmela v šavli a Alexander Choupenitch ve fleretu.

  Adresa

  Oddíl šermu Sokol Brno I

  Kounicova 20 / 22

  602 00 Brno

  Jaroslava Pikhartová

  mobil: 605 728 195

  e-mail: jpikhartova@seznam.cz

  Mgr. Pavel Vaníček

  mobil: 608 861 804

  e-mail: vanpav@post.cz

  Mgr. Michal Roček

  mobil: 608 107 600

  e-mail: michal.rocek@centrum.cz

  © 2017 ŠERM BRNO - oficiální stránky. Všechna práva vyhrazena.