Příspěvky

  DĚTI DO 18 LET ODDÍLOVÉ A SOKOLSKÉ PŘÍSPĚVKY

  Oddílové příspěvky do oddílu se platí na každé pololetí na účet 1342310329/0800 Variabilní symbol: 50

  Při placení je bezpodmínečně nutné uvést variabilní symbol. Do poznámky pro příjemce uveďte příjmení dítěte - člena oddílu.

  ROČNÍ výše příspěvků pro všechny zbraně:

  - trénink 3x týdně - oddílové příspěvky 4.800,- Kč + sokolské příspěvky 700,- Kč = 5.500,- Kč

  - trénink 2x týdně - oddílové příspěvky 4.300,- Kč + sokolské příspěvky 700,- Kč = 5.000,- Kč

  Oddílové příspěvky zahrnují tréninkové jednotky, práci trenéra a skříňku (u členů chodících vícekrát týdně). Sokolské příspěvky obsahují poplatek za členství v sokolské jednotě (200,- Kč) a příspěvek do fondu oprav (500,- Kč). Sokolské příspěvky přeúčtuje náš oddíl automaticky na jednotu TJ Sokol Brno I.

  Příspěvky je možno rozdělit do dvou pololetních plateb.

  DOSPĚLÍ ODDÍLOVÉ A SOKOLSKÉ PŘÍSPĚVKY

  Oddílové příspěvky do oddílu se platí na každé pololetí na účet 1342310329/0800 Variabilní symbol: 50

  Při placení je bezpodmínečně nutné uvést variabilní symbol. Do poznámky pro příjemce uveďte Vaše příjmení - člena oddílu.

  ROČNÍ výše příspěvků pro všechny zbraně:

  - trénink 3x týdně - oddílové příspěvky 4.800,- Kč + sokolské příspěvky 1.500,- Kč = 6.300,- Kč

  - trénink 2x týdně - oddílové příspěvky 4.300,- Kč + sokolské příspěvky 1.500,- Kč = 5.800,- Kč

  - trénink 1x týdně - oddílové příspěvky 2.900,- Kč + sokolské příspěvky 1.500,- Kč = 4.400,- Kč

  Oddílové příspěvky zahrnují tréninkové jednotky, práci trenéra a skříňku (u členů chodících vícekrát týdně). Sokolské příspěvky obsahují poplatek za členství v sokolské jednotě (500,- Kč) a příspěvek do fondu oprav (1.000,- Kč). Sokolské příspěvky přeúčtuje náš oddíl automaticky na jednotu TJ Sokol Brno I.

  Příspěvky je nutné hradit v celku v jedné platbě.

  Aktuálně netrénující členové, kteří si ale přejí zůstat členy oddílu, uhradí ročně částku 2.000,- Kč (oddílové příspěvky 500,- Kč + sokolské příspěvky 1.500,- Kč).

  Příspěvky musí být uhrazeny do konce prvního měsíce v daném pololetí!

  Adresa

  Oddíl šermu Sokol Brno I

  Kounicova 20 / 22

  602 00 Brno

  Jaroslava Pikhartová

  mobil: 605 728 195

  e-mail: jpikhartova@seznam.cz

  Mgr. Pavel Vaníček

  mobil: 608 861 804

  e-mail: vanpav@post.cz

  Mgr. Michal Roček

  mobil: 608 107 600

  e-mail: michal.rocek@centrum.cz

  © 2017 ŠERM BRNO - oficiální stránky. Všechna práva vyhrazena.